Waste to Energy / Partner Program / Biogas in Small Sizes

Kontejnerové řešení pěstování larev mouchy bráněnky  →

Modulové bioplynové stanice Bert  →

Kryty do-fermentorů a silážních jam Nénufar  →

61. výzva OPŽP – Energetické využívání odpadů

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů. Přehled dotační výzvy Základní informace o dotační výzvě 61 Pro koho je...

číst více

Zde se můžete přihlašovat na termíny prohlídek modulové bioplynové stanice Bert®