Modulová bioplynka je vhodným řešením pro obce, potravinářský průmysl a zemědělce s živočišnou výrobou

7. 6. 2024 | Napsali o nás

V dnešní videoukázce ukážeme výhody realizaci a provozu malé bioplynové stanice Bert, kterou můžete navštívit po předchozí domluvě v Petrovicích u Mečína.

Modulová bioplynová stanice (MOBPS) Bert, kterou představujeme, má oproti klasickým bioplynovým stanicím několik nesporných výhod. Dají se shrnout do pěti bodů:

  1. Modulová bioplynka sice nepracuje s tradičními vstupními kapacitami (destíky tun vstupního substrátu denně), jako bioplynka klasická, neohlíží se na kapacitu, kterou pak musí klasická bioplnová stanice naplnit, ale velikost MOBPS Bert se škáluje na místní produkci odpadu a podle té se technologie nastaví. Z toho vyplývá že modulová bioplynová stanice zpracovává jen místní odpad, bez nutnosti dopravní obslužnosti. Jen ten, který je vyprodukován na daném místě. Tedy v dané obci, v dané živočišné zemědělské výrobě, či v jiných potravinářsko-průmyslových podnicích.
  2. Vyprodukovaná energie, jak elektrická tak termická se zpracovává v místě výroby. Případné přebytky se využívají bezezbytku například k akumulaci, či ohřevu vody, k výrobě biometanu pro dopravu.
  3. Technologie je natolik účinná a investičně dosažitelná, a to i bez dotací. Návratnost před přípradnoudotací je od 3 do 7 let.
  4. Čtvrtým bodem je neodiskutovatelná čistota technologie. Je to technologie zelená, snižuje uhlíkovou stopu provozovatele, tedy obce či firmy. Pohybuje se plně v intencích Green Dealu (ESG politiky EU) a jiných environmentálních aspektů.
  5. Pátou velmi důležitou a neodiskutovatelnou výhodou je délka povolovacího řízení. Technologie je pro mnoho zákonných povinností v rámci povolovacích procesů podlimitní. To znamená, že není nutná například EIA, Stavební polovlení je od ledna 2024 centralizovanéí, tzn. lze jej získat ve zkráceném procesu přes institut DESÚ. Délka povolovacího řízení je tedy od 4 do 6 měsíců.

Celý článek najdete na serveru KomunalniEkologie.cz →