Přídavný modul MOBPS – pěstování larev mouchy bráněnky

Produkce proteinu jako přídavná složka do krmných směsí

Modulové řešení pěstování larev mouchy bráněnky

Co je moucha bráněnka? 

HERMETIA ILLUCENS či anglicky BLACK SOLDIER FLY (BSF)

Bráněnka je hmyz, dokonalý hmyz, jeho larva požere vše co jí přijde do cesty. Zejména v Asii je průmyslový chov bráněnky již velmi rozšířený a kolektiv spolupracovníků Bert Kankyo Indie rozvíjí další projekty jejího využití pro produkci proteinu pro kosmetický průmysl a dokonce i pro přípravu výroby bionafty. V současnoti samozřejmé je využití larev bráněnky jako doplněk krmných směsí pro ryby, slepice a další hospodářská zvířata.

Larvy bráněnek dokáží do poslední částečky sežrat všechny potravinové zbytky a co je důležité, vlastní chov larev není náročný (potřebují teplo z naší bioplynové stanice (MOBPS Bert CEE®), vlhkost, světlo a zdroj krmiva). Separovaný sypký digestát z bioplynové stanice je perfektní zdroj potravy pro larvy bráněnek, teplo jako vedlejší produkt bioplynové stanice umožňuje jejich rychlejší reprodukci. Zbytkový digestát po vypěstovaných larvách bráněnky je ultimátně nejlepší dostupné hnojivo pro široký okruh pěstitelů.

Přídavný modul pěstování larev mouchy bráněnky je jedna z dalších příležitostí jak využít synergie s naší Modulovou Odpadovou Bioplynovou Stanicí Bert (MOBPS Bert CEE®). Výnosy z prodeje proteinu jsou z pohledu dodatečného příjmu srovnatelné s produkcí a prodejem elektrické energie a proto je tento přídavný modul ekonomicky velice zajíamvý.

V rámci EU je problematika pěstování larev mouchy bráněnky upravena EN normou EN 007 841-EN od 19. 9. 2018 a dále dle nařízení Komise EU č. 142/2002 je Hermetia Illucens (moucha bráněnka) schválena jako chovný hmyz. Chov hmyzu k lidské spotřebě nebo k výrobě živočišné bílkoviny je povolen Veterinárním zákonem 166/1999 paragrafem 5d – viz. příloha č. 1.