Modulové bioplynové stanice Bert 

Bert CEE s.r.o. je společným podnikem s Bert Energy GmbH, který je držitelem patentů a práv a vystupuje vůči svým partnerům jako franšízor pro výrobu a prodej modulových odpadových bioplynových stanic (dále také MOBPS). Bert CEE jako výlučný franšízant pro ČR, SR, a hlavní franšízant pro Maďarsko a Polsko dále poskytuje prověřeným partnerům za úplatu obchodní zastoupení či dealerské licence pro jednotlivé země. Bert Energy a Bert CEE dále společně spolupracují na designu, výrobě a prodeji modulových odpadních bioplynových stanic na území České republiky, po Evropě ale také již dodáváme na trhy mimo Evropu.

Společnost Bert CEE s.r.o. úspěšně završila přípravu, certifikaci a vlastní přípravu výroby MOBPS s lokálními českými dodavateli a v průběhu března tohoto roku a dále rádi přivítáme naše partnery a budoucí klienty na předváděcí modulové odpadové bioplynové stanici z rodiny Bert®. Rezervace zde:

Prohlédněte si první evropskou instalaci modulové odpadové bioplynové stanice Bert CEE® generace 2.5

Příkladové video odpadové bioplynové stanice Bert® první generace 1.0 v Německu

Posláním skupiny Bert® je využívat lokální odpadové zdroje substrátů a získávat z nich energii a tím využít ztracený potenciál těchto zdrojů energie, ale zejména lokálně z problematických nákladových položek díky technologii Bert® umožnit realizovat dodatečné výnosy, realizovat úspory a hlavně zabezpečit lokální energetickou soběstačnost.

Bert® je název naší produktové rodiny pro bioplynové odpadové stanice velikosti zemědělské farmy, obce, podniku zpracovatelského průmyslu. Specializujeme se na využití kejdy, hnoje či trusu bez použití energetických plodin (kukuřičná siláž), využíváme odpadů (senáž, kaly, kafilerní a gastro odpad) k výrobě bioplynu tzv. mokrou fermentací. Alternativně nabízíme našim klientům modul vypírající bioplyn na stále žádanější biometan.

Z bioplynu vyrábíme elektrickou energii, termickou energii, horkou vodu či chlad, dokážeme vyprat bioplyn na biometan v kvalitě pro auto dopravu za ekonomicky výtečných parametrů, produkujeme také hnojivo ve formě fugátu i humusu. Využíváme zbytkové teplo pro vlastní spotřebu klienta, výhřev skleníků či vysoušení dřeva nebo také jako zdroj vytápění chovu hmyzu pro další prodej např. proteinu. Náš produkt modulové odpadové bioplynové stanice využívají nejen zemědělci, ale i producenti v potravinářském průmyslu (jatka, pivovarníci, výrobci čokolády, pekaři apod.), zoologické zahrady, gastro provozy v nemocnicích či velkých hotelech, průmyslové podniky (např. pharma producenti) a také z pohledu menších instalací shopping parky či řetězce rychlého občerstvení vč. řetězců benzínových čerpacích stanic.

150+

modulových stanic

42

zemí

30

let zkušeností

Partnerský program

Koncept modulových odpadových bioplynových stanic Bert® je mezinárodně replikovatelný, protože odpady jsou všude, stejně jako potřeba výroby energie vč. následných synergií. V roce 2010 jsme zahájili podnikání v Německu a také na prvních mezinárodních trzích (se zázemím v Indii) a dnes lokální trh EU nabízí největší růstový potenciál. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli systém obchodních zástupců a dealerských zastoupení. V závislosti na konkrétní zemi existuje státní investiční podpora pro komunitní bioplynové stanice o velikosti, která vyhovuje právě místním podmínkám. To nabízí skvělou příležitost začít spolupracovat s rodinou Bert® řešení modulových odpadových bioplynových stanic. Řešení Bert® však nepotřebuje dotace či jiné berličky, aby fungoval efektivně – technologie a její přínosy jsou natolik pozitivně zásadní, že i bez externí výpomoci naši klienti dosahují velmi rychlé návratnosti svojí investice.

Prověření partneři mají nyní možnost získat obchodní zastoupení Bert®. Umožněte využívat energii z odpadů, budujte silnou značku a chraňte životní prostředí. Máte-li zájem připojit se k úspěšnému týmu obchodních partnerů Bert®, kontaktujte nás pro zastoupení v regionu střední a východní Evropy. Přidejte se k našemu skvělému týmu! Kontaktujte nás.

MAXi
d 12 ×  š 2,35 × v 2,94 m

JUMBi vs. MAXi
Srovnání velikostí

JUMBi
d 12 ×  š 3 × v 4 m

Technologie

Technologie Bert® nabízí jedinečnou patentovanou technologii míchání. K promíchání substrátů ve fermentoru se používá výhradně beznákladová technologie Power Of Nature (PON). Gravitační přírodní síly pomáhají šetřit provozní náklady (elektrickou energii na pohon míchadel) a snižují provozní náklady (u malých MOBPS výrazně). PON technologie míchání digestátu umožňuje stavět malé bioplynové stanice např. o výkonu 10 kW. Žádný jiný bioplynový systém nemůže používat směšování pomocí technologie PON a zde je naše konkurenční výhoda. Rodina fermentorů Bert® tak nabízí unikátní technologii, která je optimalizována pro mokrou fermentaci s nejvyšší energetickou efektivitou.

Konstrukční řešení uzavřené vyhnívací modulové nádrže umožňuje mísit jednotlivé substráty pro vznik bioplynu dle základního vstupního vzorce. Toto se děje automaticky a nepřetržitě. Říkáme tomu technologie „Schwip-Schwap“ nebo také PON. Kromě toho jsme vyvinuli jedinečný systém vytápění naší technologie společně s českým dodavatelem.

Integrace systémů Bert® do hospodaření s odpady umožňuje další úspory, jak ukazuje animace níže: Například kravská kejda přichází čerstvá a nepřetržitě ze stáje do jímky. Z jímky je kavitovaný substrát (v majoritě instalací) automaticky a pravidelně přiváděn do fermentoru. K míchání ve fermentoru dochází také automaticky silou přírody (PON®). Vyhnitý substrát je automaticky vytlačován do zásobní jímky a dále separován.

Technologie PON® fermentoru doznala za posledních 20let vývoje. V první generaci (1.0) byly fermentory stavěny klasicky z betonu, kruhového typu. Posléze rodina Bert® začala výrobu a prodej fermentorů v Asii (okolo roku 2012) a fermentory se pro přepravu mezi kontinenty začaly vyrábět jako kontejnerové (stejná technologie PON® v jiném řešení, generace 2.0). Nyní z titulu zájmu komunitní energetiky a soběstačnosti z pohledu energetických zdrojů, Bert® nabízí generaci 2.5 modulových bioplynových stanic, které lze v rámci EU dopravit pomocí pozemní dopravy.
Základní nabídka fermentorů z pohledu denního vstupu substrátu, vč. podílu vody k naředění ideálního vstupního substrátu, po kavitaci či separaci, pro jednotlivá řešení jsou

  • MICRi v objemu 500 kg a den
  • MINi v objemu do 1 500 kg a den
  • MAXi v objemu do 3 000 kg a den
  • JUMBi v objemu do 6 000 kg a den

Pro každou kombinaci vstupů je dle zkušeností Bert® vytvořen a otestován ideální vstupní mix. Výsledný substrát maximalizuje výrobu bioplynu. Jednotlivé komponenty lze kombinovat a škálovat díky připojení více fermentorů dle zdroje lokálních dostupných substrátů.

Za své patenty a technická řešení získal Bert® mezinárodní ocenění a uznání.

Reference

V současné době je v Evropě v provozu přes 80 bioplynových stanic Bert® s celkovou roční produkcí více než 70 milionů kWh! Další Bert® bioplynové stanice jsou ve fázi plánování a/nebo ve výstavbě a to vč. České republiky. Dalších více jak 150 kontejnerových bioplynových stanic bylo uvedeno do provozu v Asii, zejména v Indii, kde rodina Bert® založila společný podnik s místním partnerem. Asijský partner také u svých instalací MOBPS intenzivně realizuje pěstování larev mouchy bráněnky jako zdroj potravy a proteinu, vypírání bioplynu na metan a nových kavitačních technologií pro vyšší produkci bioplynu ze vstupních substrátů při zachování energetické nenáročnosti celého procesu.

Pokud se chcete dozvědět víc o modulových bioplynových stanicích Bert, stáhněte si naši prezentaci ve formátu PDF: 

Přijeďte se podívat na vlastní oči