Partneři

Hlavní stránky německého partnera www.bert-energy.com
Hlavní stránky zástupce Bert pro střední Evropu www.bertcee.com
Hlavní stránky zástupce Bert pro Asii www.kankyo-bert.com
Stránky francouzského výrobce www.nenufar.fr

Odkazy

Základní inforamce o strategii EU (RePowerEu) www.planobnovycr.cz
Základní informace o RED II (strategie pro obnovitelné zdroje do roku 2030) joint-research-centre.ec.europa.eu
61. výzva OPŽP – Energetické využívání odpadů www.opzp.cz