Přídavný modul MOBPS – vypírání (upgrading) bioplynu na biometan (bio CNG)

Biometan (bio CNG) jako částečná náhrada nafty pro traktory, autobusy či kamiony

Modulové řešení vypíraní bioplynu na biometan pro dopravní prostředky

Co znamená upgrading / vypírání na biometan (CH4)? 

Vypírání bioplynu či anglicky UPGRADING pomocí technologie VPSA v čistotě metanu 95 %

Vypíračka bioplynu je zařízení, které se používá ke koncentraci metanu v bioplynu podle norem zemního plynu. Systém odstraňuje oxid uhličitý, sirovodík, vodu a nečistoty z bioplynu.

VPSA (Vacuum Pressure Swing Absorption)

Typický systém VPSA pro vypírání bioplynu bude mít čtyři stupně a to pro vodní páru, oxid uhličitý, dusík a kyslík. Bioplyn vstupuje do každé nádoby, je stlačen na vysoký tlak, přičemž plyn, který má být odstraněn, je adsorbován na povrch adsorbentu a poté je dekomprimován čímž je biometan vyčištěn. Moduly standardu VPSA jsou vysoce účinné (na 95 % čistoty biometanu), nízko nákladové jak investičně tak provozně, uživatelsky přívětivé a navrženy tak, aby se daly přizpůsobit hodinové produkci bioplynu v místě výroby.

Modul vypírání bioplynu metodou VPSA na biometan pro odpadové bioplynové stanice Bert (MOBPS Bert CEE®) vznikl pro potřeby indického trhu, který tuto technologii již řadu let úspěšně využívá pro automobilovou dopravu. Díky know-how naší sesterské společnosti, Kankyo Bert Indie, lze velmi efektivně z pohledu investic (s dotačním potenciálem), ale také z pohledu nízkých provozních nákladů, provozovat vypírací modul již od kapacity vstupu 30 m³ bioplynu za hodinu či více. Denní výkon takové výpíračky tedy nahradí v objemu vyprodukovaného biometanu 360 litrů nafty / den. Vyčištěný biometan technologií VPSA na úroveň 95 % CH4 je vhodný pro dopravu, ať už se budeme bavit o zemědělských strojích, nebo také o autobusech či kamionech ve vzdálenostech vyšších set ujetých kilometrů za jednotku času (směnu / úkol / den). V případě sdružení několika MOBPS Bert CEE® v místní lokalitě lze biometanem zásobovat např. místní dopravní podnik nebo lokální kamionovou firmu. Nutno podotknout, že biometan vyčištěný metodou VPSA není vhodný na vtláčení do sítě, kde požadavek na čistotu biometanu je na úrovni 97 %. Tuto skutečnost považujeme za výhodu, jelikož provozní (ale také investiční) náklady tzv. membránového vypírání jsou v porovnání s VPSA dramiticky vyšší.

Systémy vypírání boplynu na bázi membrán

Membránové systémy zušlechťování bioplynu využívají různé propustnosti plynů přes membránové vlákno. Když bioplyn prochází hustou polymerní membránou, je zabráněno průtoku CO2 a je odstraněn, zatímco CH4 prochází skrz. Membránové systémy prostupu plynu spotřebovávají pouze elektrickou energii, ale nevyžadují žádné chemikálie ani vodu. Pro dosažení vyšších obsahů metanu (až 99 % metanu) ve výsledném plynu prochází plyn sériovými skupinami membrán. Protože membrány jsou citlivé na vodu a další nečistoty v bioplynu, systémy prostupu plynu / membrány vyžadují účinnou předúpravu (zejména H2S a odstranění vody).

Přídavný modul MOBPS  – Vypírání (upgrading) bioplynu na biometan
Modulové řešení