Kryty do-fermentorů a silážních jam Nénufar

Rekuperace bioplynu

Ochrana skladovací jímky na kejdu a digestát

Vyrobeno na míru v EU

Skladování výkalů hospodářských zvířat je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Například 70 000 francouzských jímek na kejdu vypouští 13,7 milionů tun CO₂ ekv./rok, hlavně ve formě metanu, plynu 25krát teplejšího než CO₂.
Zachycováním a dodatečným využitím metanu produkovaného přirozeně v post-fermentorech, kryt Nénufar výrazně snižuje emise skleníkových plynů z chovu hospodářských zvířat, často v řádu 100 až 600 tun CO₂ ekv./rok.

Kryt Nénufar zadržuje bioplyn, který se přirozeně vyskytuje ve všech jímkách pro skladování kejdy a digestátu. Nemění vlastnosti skladovaného substrátu. Vlastnosti hnojiva zůstávají zachovány, dále zabraňuje ředění dešťovou vodou a výsledný substrát je koncentrovanější. Kryt Nénufar snižuje emise metanu během skladování kejdy a digestátu. V kombinaci se správnými postupy skladování zachovává kryt i hodnoty dusíku v kejdě a digestátu. Kryt Nenufár zabraňuje volnému šíření pachů z kejdy do okolí a tím přispívá k lepší společenské akceptovatelnosti chovatelské podnikatelské činnosti.

Tým francouzského výrobce Nénufar je vám prostřednictvím zastoupení Bert CEE k dispozici, aby prostudoval váš projekt jak po technické, ekonomické a ekologické stránce. Můžeme vás vést při výběru technologie – jak jímku zakrýt?! Pro každý projekt je vypracována studie proveditelnosti vč. návštěvy vaší bioplynové stanice projektantem.

q

Regulace EU nařizuje povinné zakrytí jam na kejdu, do-fermentorů a jam digestátu s termínem do konce roku 2023.

Exkluzivní zastoupení pro ČR a SR

Určeno pro zemědělce s živočišnou výrobou, současné provozovatele a vlastníky velkých bioplynových stanic.

Kryt Nénufar snižuje emise metanu během skladování kejdy. V kombinaci se správnými postupy skladování zachovává kryt i hodnoty dusíku v kejdě. Kryt Nenufár zabraňuje volnému šíření pachů z kejdy do okolí a tím přispívá k lepší společenské akceptovatelnosti chovatelské podnikatelské činnosti.
Máte odkrytou zásobní jámu na kejdu, dofermentor nebo nádrž na digestát?
Chcete využít zbytkový bioplyn?
Na základě rozměrů vašich jímek, produkce a toku materiálů, vám spočítáme metanogenní potenciál vaší kejdy nebo digestátu a na míru navrhneme kryt Nénufar na vaší jímku.

Tým francouzského výrobce Nénufar je vám prostřednictvím zastoupení Bert CEE k dispozici, aby prostudoval váš projekt jak po technické, ekonomické a ekologické stránce. Můžeme vás vést při výběru technologie – jak jámu zakrýt? Kde najít záchytnou nádrž na dešťovou vodu? Pro každý projekt je vypracována studie proveditelnosti vč. návštěvy vaší bioplynové stanice projektantem.

Montáž krytu Nénufar nevyžaduje stavební povolení. Na místním stavebním úřadě je nutné pouze podat ohlášení. Jedná se o poměrně jednoduché administrativní postupy, které nevyžadují veřejné šetření. Tým Bert vám také pomůže při hledání dotačních titulů, které vám pomohou financovat vlastní instalaci.

Odkazy na regulaci

Nénufar je nezávislý francouzský producent specializující se na autonomní metanizaci na farmách pro chov hospodářských zvířat.

Tým Nénufar je schopen uspokojit jakoukoli poptávku po výrobě, přepravě, úpravě a využití bioplynu.

Nénufar je francouzský výrobce, který se vyvinul na základě patentované inovace zakrytí jímky na bioplyn a dešťovou vodu.

Nénufar dokáže zabezpečit jakoukoli zakázku v rámci všech států EU.