61. výzva OPŽP – Energetické využívání odpadů

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů. Přehled dotační výzvy Základní informace o dotační výzvě 61 Pro koho je dotace...